top of page

Witamy na stronie świetlicy szkolnej ! 

                                        

Szczęście dziecka nie jest jedynym celem, do którego dążymy; chcemy także by dziecko stawało się budowniczym samego siebie.                                                                                                                                                                                                                                                                 M. Montessori                                                                                                                                   

Świetlica jest integralną częścią naszej szkoły - miejscem w którym dzieci aktywnie spędzają czas przed i po lekcjach. Głównym celem naszej świetlicy jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej im wszechstronny rozwój. Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie u dzieci umiejętności współpracy, rozmawiania, słuchania i swobodnego mówienia, okazując jednocześnie szacunek współtowarzyszom zabawy. Naszym priorytetem jest wzbudzanie i rozwijanie dziecięcych zainteresowań oraz nauka poprzez zabawę, prowokując dzieci do samodzielnego myślenia i odkrywania tajemnic świata. Dbamy także, aby dzieci czuły się u nas bezpiecznie, wspólnie rozwiązujemy trudne dla nich sytuacje konfliktowe, otaczamy je troską, służymy im radą i wsparciem.

pobierz.jpg
Zadania świetlicy szkolnej
Godziny pracy 

Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów z klas I - III 
w  godzinach

od 6:30 do 17:00 
0025D1EB-5560-40CA-AC2C-CCA26CA7EE39_edited.jpg

Dzieci trzeba tak wychowywać,

aby podawały sobie ręce,

a nie podstawiały nogi.

Tomasz Rybak

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej

wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień

i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.

 

W ramach codziennych zajęć świetlicowych:

 • dbamy o wytworzenie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem, rozwijamy zainteresowania oraz zdolności manualne dzieci poprzez dostarczenie im okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej),

 • ukazujemy reguły poprawnej komunikacji interpersonalnej oraz kształtujemy wrażliwość uczuciową uczniów,

 • dbamy o kulturę osobistą dzieci poprzez pogadanki, wdrażanie do używania form grzecznościowych oraz poprzez naukę współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej, a także poprzez przestrzeganie zasad poprawnego zachowania,

 • uczymy poczucia estetyki poprzez wykonywanie elementów zdobniczych do wystroju świetlicy, gazetek,

 • eksponowanie prac dzieci na wystawach,

 • rozbudzamy zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie prasy oraz literatury dziecięcej, organizujemy gry i zabawy ruchowe

 • oraz inne formy aktywnego wypoczynku w pomieszczeniach i na powietrzu, mające na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

 • promujemy zdrowy styl życia i dbanie o własne zdrowie,

 • dostarczamy radości i zadowolenia poprzez organizację różnorodnych zabaw oraz konkursów,

 • kształcimy zdolności poznawcze poprzez gry i zabawy dydaktyczne, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek,

 • wdrażamy uczniów do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy,

 • pomagamy uczniom w odrabianiu zadań domowych,

 • wzbogacamy wiedzę o naszym mieście, współdziałamy z rodzicami i nauczycielami świetlicy.                                                                                                                                       

bottom of page